Bao lì xì

1,000

1 xấp 10 bao xinh chỉ 10000 đồng. Mua 5 xấp tặng 1 xấp. Mua 30 xấp tặng 6 xấp và free ship. Mẫu mã ngẫu nhiên để tạo sự bất ngờ.